Wednesday, June 23, 2010

UPSR atau PMR?

(Petikan media sinar Harian PAhang berhubung isu bantahan GPMS Pahang terhadap keputusan kerajaan mengurangkan kuota pemberian biasiswa JPA kepada BUmiputera)

SEKALI lagi, cadangan untuk memperkemaskan sistem pendidikan negara diuar-uarkan oleh kerajaan. Kali ini, ia melibatkan pemansuhan dua peperiksaan awam iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR). UPSR adalah peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah. Ia dahulunya dikenali Ujian Penilaian Darjah Lima. PMR pula menggantikan Sijil Rendah Pelajaran (SRP), khusus untuk pelajar tingkatan tiga.

Persoalannya, adakah relevan kedua-dua peperiksaan awam itu di negara kita hari ini? Apakah benar sistem pelajaran kita terlalu berorientasikan peperiksaan? Bukankah peperiksaan itu dijadikan kayu pengukur untuk menilai sejauh mana kemampuan, keberkesanan dan tahap seseorang pelajar itu.

Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran memaklumkan bahawa kerajaan akan mengkaji dahulu sebelum mengambil langkah untuk memansuhkan kedua-dua peperiksaan awam itu.

Pelbagai pihak turut memberikan pandangan dan pendapat. Ada yang menyokong dan ada yang menyanggah. Tetapi rata-rata pendapat dan pandangan yang diberi mempunyai asas dan alasan yang kukuh.

Ada yang berpendapat UPSR perlu dikekalkan sebagai satu-satunya peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah. Ini kerana setelah enam tahun berada di bangku sekolah, pastinya ibu bapa hendak menilai kemampuan anak-anak mereka.

Adakah setakat tahu membaca, menulis dan mengira. Sejauh mana penguasaan tatabahasa serta nahu bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sebijak mana mereka berjaya menyelesaikan permasalahan matematik yang kadang-kadang turut gagal diselesaikan oleh ibu bapa masa kini. Adakalanya, anak-anak pula yang memberi tunjuk ajar kepada ibu bapa mereka kerana ada ibu bapa berkata "Dulu mak tak belajar macam ni."

Selain itu, UPSR boleh digunakan untuk menentukan kecenderungan anak-anak bagi memilih bidang mereka di peringkat sekolah rendah. Mereka mungkin berminat dengan sains, maka pilihannya tentulah ke sekolah-sekolah yang berteraskan sains. Ada yang aktif bersukan, sudah tentu sekolah sukan menjadi pilihan.

Kini, kita juga mempunyai sekolah seni yang mengkhususkan pembelajaran dalam bidang seni. Maka anak-anak yang cenderung dan minat dalam bidang berasaskan seni, mereka akan memilih untuk memasuki sekolah seni.

Begitu juga dengan sekolah agama. Mereka yang lebih mahir dalam mata pelajaran agama terutama yang mendapat pendidikan agama di sekolah rendah agama, pastinya ingin menyambung pelajaran di sekolah menengah agama.

Persaingan yang sihat turut berlaku dalam kalangan pelajar. Mereka berlumba-lumba untuk membuktikan pada diri sendiri, rakan-rakan, guru-guru dan keluarga bahawa mereka mampu mencapai keputusan cemerlang.

Tidak dinafikan jadual pembelajaran murid sekolah rendah masa kini agak padat berbanding zaman 1970-an dan 1980-an. Bagi yang bersekolah kebangsaan sesi pagi, mereka akan meneruskan sesi petang di sekolah rendah agama. Itu belum diselitkan dengan kelas tambahan di sekolah dan tuisyen.

Kadangkala terdengar juga rungutan pelajar, ibu bapa dan guru tentang anak-anak yang tidak cukup rehat, sering keletihan dan mengantuk di dalam kelas gara-gara jadual belajar yang padat sehingga ke malam.

Tetapi percayalah, pelajar yang berkualiti adalah pelajar yang berjaya mengimbangi segala aktiviti sama ada akademik dan kokurikulum. Pembahagian masa dan jadual yang teratur mampu membentuk sahsiah peribadi pelajar. Biar mereka merasai susah pada hari ini, kerana esok lusa mungkin kesenangan menanti.

Tidak dinafikan bukan semua pelajar dilahirkan sempurna dan dikurniakan otak yang bijak. Mungkin bagi mereka yang 'sedang-sedang' sahaja dalam pelajaran, menganggap peperiksaan itu adalah satu bebanan. Apatah lagi faktor-faktor persekitaran langsung tidak membina semangat mereka untuk belajar dengan lebih tekun.

Menyentuh PMR pula, ada baiknya jika ia dimansuhkan kerana di peringkat sekolah menengah, kita telah ada peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagai pengukur tahap akademik pelajar. Lagi pun, PMR hanya untuk menentukan aliran pelajar.

Jika PMR dimansuhkan, maka tumpuan untuk membina sahsiah diri pelajar dapat diberikan dengan sepenuhnya oleh guru kerana di peringkat sekolah menengah, pelajar akan melalui fasa peralihan usia dan pemikiran.

Perbanyakkan aktiviti yang membina jati diri, keberanian dan keyakinan kepada pelajar. Untuk menentukan aliran, adakan ujian kemahiran di peringkat sekolah dan dinilai oleh guru. Pembahagian markah boleh diambil kira dengan tugasan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dengan kata lain, guru-guru perlu memantau dan memberi markah kepada pelajar mereka sendiri.

Kaedah penilaian yang tidak terlalu berorientasikan peperiksaan semata-mata mampu meningkatkan keupayaan pelajar, termasuk mengukur tahap pencapaian dan prestasi mereka melalui tugasan luar, kemahiran insaniah , ujian keupayaan dan pelbagai metod yang berkesan.

Sehubungan itu, GPMS PAHANG mengharapkan pihak Kementerian Pelajaran dapat membuat satu keputusan yang bijak dalam menentukan hala tuju pelan pendidikan negara. Semoga matlamat untuk melahirkan generasi muda berketrampilan, bersahsiah, berpendidikan, berilmu dan berakhlak tinggi mampu direalisasikan melalui pendidikan

Friday, June 11, 2010

RMK 10 Pemacu Negara Maju (Isu Selektif)


RMK-10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi sesuai dengan Model Baru Ekonomi yang diperkenalkan.

Dalam Rancangan ini, Pendapatan Negara Kasar per kapita telah disasar untuk meningkat kepada RM38,850, atau AS$12,140 pada tahun 2015. Ini memerlukan KDNK sebenar berkembang pada kadar 6 peratus setahun. Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan, di samping, menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi, serta penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan.

Cabaran besar rancangan ini adalah untuk memangkin pelaburan swasta ke tahap yang lebih cergas, di mana ia disasar berkembang 12.8 peratus atau RM115 bilion setahun. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3 peratus KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3 peratus pada tahun 2015. Selain itu, kerajaan akan berusaha tanpa jemu memastikan bahawa taraf serta kualiti hidup rakyat bertambah baik, terutamanya bagi golongan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah.

RMK-10: 10 PREMIS UTAMA

Sesungguhnya tumpuan mentransformasi negara ke arah mencapai Wawasan 2020 memerlukan kepada penekanan yang khusus dan menyeluruh. Seluruh tenaga dan fikiran perlu digembleng ke arah mencapai objektif ini. Rancangan ini digagaskan daripada 10 idea besar yang kini diterjemahkan sebagai 10 premis utama seperti berikut:

* Pertama: Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara.

* Kedua: Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa.

* Ketiga: Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan.

* Keempat: Menjayakan pertumbuhan dipacu oleh produktiviti dan inovasi.

* Kelima: Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul.

* Keenam: Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas.

* Ketujuh: Pertumbuhan bertumpu dan pembangunan inklusif.

* Kelapan: Menyokong perkongsian pintar yang efektif.

* Kesembilan: Menghargai khazanah alam sekitar.

* Kesepuluh: Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

RMK-10: LIMA TERAS STRATEGIK

Dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMK-10, lima teras strategik utama telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif dalam rancangan ini.

Lima teras tersebut adalah seperti berikut:

* Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA;

* Kedua: Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

* Ketiga: Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif;

* Keempat: Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia; dan

* Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.

Teras Strategik Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA. Proses transformasi negara menuntut kepada transformasi jentera kerajaan bagi menyokong peralihan ekonomi. Untuk muncul sebagai negara berdaya saing di peringkat global, kerajaan perlu berubah seumpama syarikat yang berdaya saing. Untuk meneruskan aspirasi kita bagi menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, kita tidak boleh lagi mengambil langkah berdikit-dikit, malahkerajaan telah mula mengambil langkah transformasi, pada masa yang sama mempertahankan agenda keadilan sosial. Bagi maksud ini, kerajaan akan berpegang kepada 4 tiang utama yakni formula empat campur empat.

Dua komponen ini boleh dibahagikan kepada 4 tiang utama, terdiri daripada:

* Pertama: Falsafah induk “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”;

Kedua: Program Transformasi Kerajaan atau GTP;

* Ketiga: Program Transformasi Ekonomi atau ETP yang bersandarkan Model Baru Ekonomi dan,

* Keempat: Dua rancangan pembangunan lima tahun yakni RMK-10 dan RMK-11. Empat tiang utama ini pula didokong oleh empat nilai asas pelengkap.

* Pertama: Membudayakan kreativiti dan inovasi.

* Kedua: Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan.

* Ketiga: Nilai untuk wang dan,

* Keempat: Nilai integriti. Jadinya jika diibaratkan seumpama sebuah rumah, bumbungnya adalah falsafah induk “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”, dindingnya adalah GTP dan ETP serta lantainya yang sedang kita bina adalah RMK-10 dan RMK-11. Manakala ibaratnya lagi tangga menaiki rumah 1Malaysia ini adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi.

Butiran terperinci NKEA bakal dimuktamadkan dengan Program Transformasi Ekonomi yang akan diumumkan pada Oktober ini.

Berikut adalah NKEA yang telah dikenal pasti:

(i) Minyak dan gas;

(ii) Minyak sawit dan produk berkaitan;

(iii) Perkhidmatan kewangan;

(iv) Pemborongan dan peruncitan;

(v) Pelancongan;

(vi) Teknologi maklumat dan komunikasi

(vii) Perkhidmatan pendidikan;

(viii) Elektrik dan elektronik;

(ix) Perkhidmatan perniagaan;

(x) Penjagaan kesihatan swasta;

(xi) Pertanian; dan

(xii) Greater Kuala Lumpur.

Sehubungan itu, satu unit khas iaitu Unit Transformasi Ekonomi akan ditubuhkan untuk merancang, menyelaras pelaksanaan dan pembangunan NKEA tersebut.

  • Penyertaan Masyarakat Bumiputera Dalam Ekonomi Negara

Agenda pembangunan Bumiputera pula akan terus diberi penekanan selaras dengan konsep pertumbuhan dengan pengagihan. Memandangkan persekitaran ekonomi global dan domestik yang lebih mencabar, tibalah masanya, untuk kita melaksanakan transformasi dalam agenda pembangunan Bumiputera bagi mewujudkan penyertaan syarikat Bumiputera yang berdaya saing dan berdaya maju. Pendekatan baru ini akan berasaskan kepada empat prinsip utama, iaitu mesra pasaran, berdasarkan keperluan, merit dan ketelusan.

Ertinya, keutamaan akan diberikan kepada aspek meningkatkan keupayaan syarikat Bumiputera. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan kepada usaha meningkatkan nilai ditambah dan membina ke atas kejayaan yang telah dicapai sebelum ini.

Syarikat Bumiputera berpotensi yang telah membuktikan kebolehan serta kewibawaan mereka akan disokong untuk maju ke tahap yang lebih tinggi selaras dengan hasrat kerajaan supaya syarikat-syarikat ini dapat merealisasikan kemampuan mereka secara optimum.

Jika diimbau, matlamat penstrukturan penyertaan syarikat Bumiputera pada awal tahun 1970-an telah memberi tumpuan kepada hak milik ekuiti. Pengukuran penyertaan Bumiputera kini akan diperluaskan kepada aset kewangan dan bukan kewangan, seperti hartanah dan premis perniagaan, termasuk juga guna tenaga profesional. Kaedah yang lebih holistik dan komprehensif ini memberi penekanan bukan sahaja kepada aspek pemilikan kekayaan, tetapi juga aspek peningkatan pendapatan selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama, sasaran untuk mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus pemilikan ekuiti korporat Bumiputera dan ekonomi di peringkat makro masih kekal.

Sehubungan itu, untuk memperkasakan agenda pembangunan Bumiputera, lima inisiatif strategik telah dikenal pasti untuk dilaksanakan seperti berikut:

* Pertama: Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui penginstitusian. Dalam hal ini, program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti PNB, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Tabung Haji akan diperbaharui dan diperkukuh bagi menggembleng pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti Bumiputera.

Dalam konteks ini, kerajaan telah menubuhkan EKUINAS sebagai institusi pelaburan ekuiti swasta Bumiputera. Fungsi EKUINAS adalah mirip kepada Permodalan Nasional Berhad, dengan penekanan khusus untuk melabur ke dalam syarikat sederhana besar yang berpotensi tinggi, agar dapat disokong sehingga menjadi jaguh serta peneraju utama dalam sektor masing-masing.

EKUINAS membawa pendekatan baru yang lebih mesra pasaran dan berdasarkan merit. Sehubungan itu, kerajaan akan menyokong usahawan Bumiputera berwibawa dan golongan profesional Bumiputera berkeupayaan untuk mengembangkan syarikat masing-masing ke tahap yang lebih tinggi, bukan sahaja di peringkat domestik tetapi juga di arena serantau dan peringkat antarabangsa.

* Kedua: Mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera. Dalam konteks ini, Pelaburan Hartanah Berhad akan menubuhkan Tabung Pelaburan Amanah Hartanah bagi mengurangkan kekangan kepada Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri, serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut. Selain itu, Kampung Baru merupakan aset Bumiputera yang berharga di tengah-tengah pusat bandar raya Kuala Lumpur perlu dibangunkan semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai sebenar hartanah mereka tanpa menjejaskan kedudukan orang Melayu sebagai pemegang asal tanah-tanah di kawasan ini.

* Ketiga: Menambah baik program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan Bumiputera. Dalam hal ini, pakej secara bersepadu akan dilaksanakan bagi meningkatkan daya saing dan daya maju Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB), termasuk latihan keusahawanan, bantuan teknikal, pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Bagi meningkatkan akses kepada kemudahan pembiayaan, sebanyak RM1.5 bilion atau separuh daripada tambahan dana Skim Jaminan Modal Kerja sebanyak RM3 bilion, yang saya umumkan tadi akan diperuntukkan kepada usahawan Bumiputera.

Di samping itu, organisasi pembangunan keusahawanan seperti MARA dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) akan diperkukuhkan. Untuk itu, peruntukan sebanyak RM3 bilion akan disediakan.

l Keempat: Membangunkan guna tenaga profesional Bumiputera secara lebih tuntas. Dari segi pembangunan guna tenaga, kita telah berjaya melahirkan banyak profesional Bumiputera, termasuk ahli korporat, akauntan, jurutera, doktor pakar dan peguam.

Kini, tiada profesion di Malaysia yang tidak diceburi oleh Bumiputera. Malahan profesional Bumiputera telah menerajui profesion kejuruteraan, perubatan, guaman, juru ukur dan seni bina. Dalam tempoh 2000 hingga 2008, guna tenaga profesional Bumiputera telah meningkat daripada 56 peratus kepada 63 peratus, sementara di bidang pentadbiran dan pengurusan pula, daripada 46 peratus kepada 51 peratus.

* Kelima: Menubuhkan satu Majlis peringkat tertinggi untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan Bumiputera.

Majlis ini akan diketuai oleh Perdana Menteri sendiri. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, akan menjadi urusetia kepada Majlis ini manakala Unit Pengurusan Projek, Kementerian Kewangan akan memantau program yang berkaitan untuk memastikan pelaksanaan efisien dan efektif.

ASPEK MODAL INSAN , LATIHAN DAN PENDIDIKAN

Teras Strategik Keempat: Membangun Dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

Persaingan untuk modal insan juga semakin meningkat, di mana banyak negara, terutamanya negara maju, mengamalkan dasar keterbukaan yang komprehensif dalam usaha menarik modal insan yang cemerlang termasuk di kalangan rakyat Malaysia. Tenaga kerja mahir dan berpengetahuan tinggi merupakan cutting edge kepada daya saing negara. Dalam hal ini, kerajaan akan mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga peringkat pengajian tinggi. Di samping menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran terbaik, kerajaan juga akan pastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang sewajarnya.

Peningkatan Kualiti Pelajar

Untuk menambah baik kualiti pelajar, nisbah guru siswazah di sekolah rendah akan ditingkatkan daripada 28 peratus kepada 60 peratus. Prestasi pelajar dalam mata pelajaran kritikal, terutamanya bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, Sains dan Matematik, akan juga dipertingkatkan dengan menambah bilangan guru berkualiti.

Bagi mencapai matlamat ini, program pensiswazahan guru akan dipergiatkan. Bagi memperhebat kualiti guru prasekolah pula, syarat kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma dan Sarjana Muda. Kerajaan berhasrat menjadikan profesion perguruan sebagai kerjaya pilihan kepada calon yang cemerlang.

Bagi memenuhi keperluan guru bahasa Mandarin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina serta Sekolah Kebangsaan, lulusan Unified Examination Certificate (UEC) yang telah memiliki sijil SPM akan diberi pertimbangan untuk mengikuti pengajian di institut pendidikan guru bagi program bahasa Cina. Pertimbangan yang sama juga akan diberi kepada lepasan Sijil Menengah Agama atau Sijil Tinggi Agama kelolaan Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Negeri-negeri yang telah memiliki SPM untuk menjadi guru kepada program pendidikan agama Islam dan J-Qaf.

Dalam aspek ini juga, kerajaan telah menubuhkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) untuk membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sejumlah 20 buah sekolah telah diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka. Bilangan SBT akan ditambah kepada 100 buah pada akhir tahun 2012. Sekolah-sekolah ini terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh.

Sekolah Amanah akan diperkenalkan untuk memudah cara perkongsian awam swasta dalam pengurusan sekolah-sekolah kerajaan yang terpilih. Sekolah-sekolah tersebut akan diberi kuasa autonomi oleh kerajaan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan prestasi pelajar.

Autonomi yang akan diberikan termasuk keanjalan untuk mengubah suai kurikulum pembelajaran, menggunakan peruntukan mengikut keperluan, memberi insentif kepada guru mengikut tahap prestasi serta memilih guru dan staf sokongan.

Kerajaan akan terus membantu sekolah bantuan modal bagi meringankan beban yang ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah. Bagi tujuan mengubah suai dan menaik taraf sekolah bantuan modal, peruntukan sebanyak RM280 juta akan disalurkan bagi tempoh 2011 dan 2012. Dengan ini, setiap satu kategori sekolah bantuan modal, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama dan sekolah mubaligh akan memperoleh peruntukan tambahan sebanyak RM70 juta setiap satu dalam tempoh 2011 dan 2012. Tambahan lagi, bagi membiayai pembayaran utiliti, kerajaan akan memberi bantuan berdasarkan bil elektrik dan air sebenar sehingga RM2,000 sebulan bagi setiap sekolah bantuan modal. Peruntukan ini akan melibatkan hampir 1,900 buah sekolah keseluruhannya.

Anak-anak adalah harta dan warisan paling berharga kepada manusia. Merekalah masa depan kita. Adalah menjadi komitmen kerajaan untuk memberikan aset negara ini segala kelebihan untuk mereka berjaya dalam hidup kemudian hari yang penuh persaingan dan cabaran. Pelaburan terhadap mereka adalah pelaburan terhadap masa depan negara. Untuk itu, kita telah menjadikan pendidikan awal kanak-kanak sebagai agenda penting nasional melalui program PERMATA.

Mengikut kajian pakar tentang kanak-kanak, secara amnya akan terdapat seorang yang pintar cerdas daripada kalangan 10,000 kanak-kanak. Mengikut statistik 2007, jumlah kanak-kanak di bawah umur 14 tahun di Malaysia adalah seramai 8.9 juta. Dari itu, berasaskan rasional ini, kita boleh menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya 900 orang pintar cerdas dari kalangan kanak-kanak di Malaysia.

Penyertaan kanak-kanak yang berumur antara empat hingga lima tahun di peringkat prasekolah akan dipertingkatkan daripada 67 peratus pada tahun 2010 kepada 87 peratus pada tahun 2012.

Sasaran ini akan dicapai melalui penambahan kelas prasekolah di sekolah rendah kerajaan dan menggalakkan sektor swasta menyediakan pendidikan prasekolah. Insentif sebanyak RM10,000 akan diberi kepada sektor swasta yang menubuhkan institusi prasekolah swasta.

Selain memperkukuhkan program prasekolah itu, kerajaan sedang menimbang untuk mengurangkan umur persekolahan formal daripada 6 tahun kepada 5 tahun pada akhir tempoh rancangan ini tertakluk kepada kemampuan kerajaan.

Langkah ini akan meningkatkan akses kepada pendidikan formal ke arah memperkasakan pembangunan awal kanak-kanak.

Mengarusperdanakan Pendidikan

Teknikal dan Latihan Vokasional

Di negara maju, pendidikan teknikal dan latihan vokasional menjadi antara pilihan utama pelajar kerana ia menyediakan prospek kerjaya yang baik. Sebaliknya di negara kita, ia dilihat sebagai pilihan terakhir kerana persepsi prospek kerjaya yang terhad.

Andaian negatif ini harus disangkal. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional sebenarnya menyediakan landasan alternatif yang baik bagi para pelajar merealisasikan potensi mereka. Seramai 100,000 lepasan SPM memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun tanpa latihan kemahiran. Bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan teknikal dan latihan vokasional, kemudahan pendidikan teknikal dan latihan vokasional akan dipertingkatkan. Dalam hal ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan dijadikan agensi tunggal dalam pembangunan dan pengesahan kualiti kurikulum pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Sijil Kemahiran Malaysia pula akan dijadikan persijilan kebangsaan yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi. Saya percaya, bahawa hal ini akan meningkatkan keyakinan dan mendorong lebih ramai lepasan sekolah melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional.

Berhubung tenaga kerja pula, kini, hanya terdapat 23 peratus sahaja daripada tenaga kerja kita merupakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Peratusan ini jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju lain. Kita perlu meningkatkan komposisi pekerja berkemahiran tinggi kepada sekurang-kurangnya 37 peratus menjelang tahun 2015 untuk menjadi sebuah negara maju. Bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam melatih pekerja berkemahiran tinggi, kerajaan akan mengambil langkah berikut:

* Pertama: Memperluas liputan geran sepadan Tabung Pembangunan Sumber Manusia serta Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk membantu majikan industri kecil juga sederhana melatih pekerja mereka;

* Kedua: Menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada pekerja bagi mengikuti latihan untuk peningkatan kelayakan. Sejumlah RM500 juta akan disediakan di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dan dianggar memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 38,000 pekerja;

* Ketiga: Menubuhkan tabung untuk pembiayaan bersama, iaitu kerajaan dan majikan sama-sama membiayai pekerja melanjutkan pengajian di peringkat ijazah PhD dalam bidang yang berkaitan dengan industri di mana pekerja itu bekerja;

* Keempat: Memperluas pelaksanaan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang melibatkan kandungan latihan sebanyak 70 peratus secara hands on di tempat kerja dan 30 peratus latihan teori di institusi latihan. Pada masa ini, SLDN disediakan kepada pekerja dan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia sahaja. Melangkah ke hadapan, program ini akan juga merangkumi pelajar yang tidak menamatkan 11 tahun persekolahan;

* Kelima: Mempergiat pelaksanaan pengiktirafan pencapaian terdahulu iaitu menganugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia kepada 60,000 pekerja setahun dengan mengiktiraf pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pekerja yang diperoleh di tempat kerja;

* Keenam:Menggalakkan sektor swasta dalam menyediakan latihan kemahiran dan vokasional

Peningkatan Kompetensi Graduan

Untuk meningkatkan kompetensi graduan pula, faktor boleh upaya diambil kerja graduan akan dijadikan satu daripada KPI universiti. Penyediaan peruntukan kewangan kepada universiti akan bergantung kepada sejauh mana universiti mencapai KPI yang ditetapkan. Di samping itu, kerajaan akan memberi autonomi kepada universiti secara berperingkat bagi mengukuhkan peranan dan prestasi universiti.

Untuk itu, kualiti staf akademik akan dipertingkatkan dengan menambah peratusan staf akademik berkelulusan PhD, iaitu 75 peratus bagi Universiti Penyelidikan dan 60 peratus bagi universiti awam lain. Bagi mencapai sasaran ini, pelaksanaan program MyBrain15, iaitu program pembiayaan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran dengan matlamat meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada 18,000 orang pada 2015, akan dipergiatkan. Di samping itu, pakej penggajian akan dikaji semula untuk menarik minat pensyarah asing dan staf akademik yang telah bersara.

IPT memainkan peranan utama dalam menggerakkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) di negara ini. Ahli akademik dalam pelbagai bidang kepakaran merupakan peneraju kepada penerokaan idea, konsep atau teori baru yang menjadi tunjang kepada penemuan baru, perkembangan ilmu dan ciptaan yang canggih lagi terkini. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pertumbuhan ekonomi dan kegiatan R&D pengajian tinggi. Justeru, bagi menggalakkan kegiatan R&D, kerajaan telah mengiktiraf UM, UKM, UPM dan USM sebagai universiti penyelidikan. Bagi melonjakkan lagi R&D dalam tempoh rancangan ini terutamanya dalam bidang teknologi, saya dengan suka citanya mengumumkan secara rasmi bahawa sebuah lagi IPTA sudah diiktiraf sebagai universiti penyelidikan. Universiti tersebut ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Meningkat Kecekapan Pasaran

Tenaga Kerja

Melangkah lagi, kecekapan pasaran buruh negara perlu dipertingkatkan. Sehubungan itu, undang-undang perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula bagi memastikan keseimbangan antara kelenturan pasaran buruh dan jaminan pekerjaan.

Pada masa ini, negara mempunyai seramai lebih kurang 1.9 juta pekerja asing. Memang tidak dinafikan, kita masih memerlukan mereka, khususnya dalam pekerjaan yang tidak diminati oleh pekerja tempatan. Bagaimanapun, kebergantungan secara terusan terhadap pekerja asing tidak mahir akan menghalang hasrat kita untuk beralih kepada aktiviti ekonomi bernilai tambah tinggi. Oleh itu, dasar penggajian pekerja asing akan diperkemas dengan memperkenal kadar levi berbeza mengikut nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja dalam syarikat, dan berbeza mengikut tahap kemahiran masing-masing. Kadar yang lebih tinggi akan dikenakan bagi pekerja kurang mahir. Kadar itu akan ditingkatkan pada setiap tahun.

Dalam konteks ini juga, untuk menarik lebih ramai tenaga kerja mahir ke negara ini, kerajaan akan menubuhkan Talent Corporation yang akan mengenal pasti kekurangan kemahiran di sektor-sektor utama, serta menarik dan mengekal modal insan berkemahiran yang diperlukan. Dalam kita berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi, terdapat lebih 700,000 rakyat Malaysia yang berkemahiran masih bekerja di luar negara. Oleh itu, Talent Corporation juga akan meneraju inisiatif menarik rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada keperluan tenaga kerja mahir negara.

Untuk ini, Talent Corporation akan menyediakan Rangka Tindakan Modal Insan Berkemahiran yang bersepadu dengan kerjasama sektor awam dan swasta. Di samping itu, Talent Corporation akan menjadi pusat sehenti bagi memudahkan urusan dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, termasuk urusan imigresen bagi kemasukan tenaga kerja mahir ke Malaysia.

Bagi menggembleng potensi intelektual dan kepakaran sedia ada di IPTA, kerajaan telah menubuhkan Majlis Profesor Negara yang telah saya lancarkan baru-baru ini. Kepakaran seramai lebih 1,400 profesor di IPTA seluruh negara akan dapat dimanfaatkan melalui prakarsa ini. Salah satu lagi agenda nasional bagi menjelmakan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi ialah penghasilan modal insan yang berkualiti. Untuk itu, kita mahukan institusi pengajian tinggi awam mempunyai murabbi yakni tenaga pengajar dan penyelidik yang terbaik dan bermotivasi.

Kerana itulah, kerajaan telah mengumumkan skim profesor di IPTA dan pensyarah Institut Perguruan. Di bawah penambahbaikan skim ini, satu kategori baru yakni Profesor Kanan telah diwujudkan dengan diletakkan di bawah tangga gaji Gred Turus. Pelantikan ke peringkat ini hanya akan dihadkan mengikut kelayakan dan keupayaan individu terbabit, tanpa ada sekatan angka siling tertentu. Tidak cukup dengan itu, kerajaan juga telah membuat keputusan untuk memperkasa gelaran Profesor Di Raja yang sedia ada dengan pakej remuneration yang lebih setimpal dengan wibawa pemegang gelaran ini.

Tuesday, June 1, 2010

SHARING MOMENT bersama NEGARAWAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD...

26 Mei 2010, Kepimpinan GPMS Kebangsaan telah mengadakan kunjungan hormat dan sesi dialog tertutup bersama Negarawan, Mantan Perdana Menteri, YABhg Tun Dr Mahathir Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya.

GPMS Pahang turut menyertai sesi dialog eksklusif tersebut iaitu Naib Presiden GPMS Pusat, Hisyamudin Abd Rahman, Pengerusi GPMS Pahang dan YDP GPMS Kuantan, Zulfadzli Shamsudin.


Isu-isu yang dibincangkan antaranya menyentuh tentang peranan GPMS memperkasakan pendidikan, kebangkitan NGO sebagai suara ketiga, pandangan Tun tentang politik Melayu dan survivalnya....